Miejscowość Dobrzeszów, gmina Łopuszno.
Dodane przez jankoz dnia Marzec 18 2013 22:15:31
Rezerwat częściowy, pow. 24,57 ha, utworzony w 1982 roku. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: .

Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu naturalnych czynników przyrodniczych (wychodnie piaskowców, morfologia terenu, walory krajobrazowe, zbiorowiska roślinne), jako integralnego elementu unikalnego kompleksu prehistorycznych obiektów kultury materialnej". Rezerwat obejmuje część szczytową Góry Dobrzeszowskiej zbudowanej z piaskowców dolnotriasowych odsłaniających się w formie rumowisk skalnych i pojedynczych, dużych głazów. Na wzniesieniu tym znajdowało się miejsce kultu pogańskiego, którego pozostałością są resztki wałów kamiennych. Obszar rezerwatu porośnięty jest lasem z przewagą jodły, brzozy i grabu.