Jaskinie koło Kielc
Dodane przez jankoz dnia Marzec 18 2013 21:20:36
Odkryty i znany do tej pory podziemny świat województwa świętokrzyskiego to ponad 130 jaskiń, schronisk, studni i tuneli. Obok bogactwa obiektów jaskiniowych regionu żaden z amatorów speleologii z pewnością nie przejdzie obojętnie.

Najłatwiej do Raju
Najpopularniejszą jaskinią w regionie świętokrzyskim jest bez wątpienia Jaskinia Raj. Może się ona poszczycić najpiękniejszą szatą naciekową wśród wszystkich ogólnodostępnych jaskiń. W celu jak najpełniejszej prezentacji piękna obiektu, wytyczono 180-metrową trasę turystyczną, która prowadzi przez poszczególne sale – Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, Salę Kolumnową Salę Stalaktytową i Salę Wysoką – z których każda prezentuje bogactwo szaty naciekowej – stalaktytów, stalagmitów, kolumn, harf i draperii.
Jaskinia Raj jest ogólnodostępna – zwiedza się ją w grupach 15-osobowych wyłącznie pod opieką przewodnika. Trasa podziemna wytyczona jest komfortowo, nie wymaga jakiegokolwiek sprzętu speleologicznego – wystarczy tylko cieplejsze ubranie, gdyż w „Raju” panuje stała temperatura 8-10oC. Aby zagwarantować sobie zwiedzanie jaskini, należy wcześniej zarezerwować bilet.
Szlakiem do Piekła
Kolejną łatwo dostępną świętokrzyską jaskinią jest Piekło. O jej istnieniu wiedziano już przed wiekami, a jej powstanie tłumaczono sobie działalnością diabelskich mocy (stąd właśnie jej nazwa; warto wiedzieć, że przy okazji badania Piekła grupa uczniów krakowskiego technikum geologicznego odkryła w 1963 pobliską jaskinię o najpiękniejszej szacie naciekowej, która dla kontrastu została nazwana Jaskinią Raj).
Długość korytarzy Piekła wynosi 57 metrów. W pobliżu głównego otworu o półokrągłym kształcie znajduje się zagłębienie – prawdopodobnie ślad po dawnej działalności górniczej. Srogi i surowy charakter jaskini podkreśla brak szaty naciekowej.
Obiekt znajduje się na samochodowym szlaku tematycznym o nazwie Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. Można też do niego dotrzeć podążając niebieskim szlakiem pieszym Łagów-Checiny.
Kielce: miasto-muzeum geologiczne
Kielce to miasto o niezwykle bogatych walorach geologicznych. Znajdują się tutaj aż cztery rezerwaty przyrody nieożywionej, w których występują ciekawe formy jaskiniowe. Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie samego rezerwatu „Kadzielnia” znajduje się aż 26 jaskiń i schronisk. Obecnie trwają pracę nad udostępnieniem dla ruchu turystycznego trzech z nich: Jaskini Odkrywców, Prochowni i Szczeliny. Inwestycja zakłada powstanie podziemnej, oświetlonej trasy turystycznej, której zwiedzanie będzie możliwe dla wszystkich pod opieką przewodnika.
W rezerwacie Wietrznia udokumentowano łącznie pięć schronisk i jaskiń, z czego najdłuższa, Jaskinia na Wietrzni,posiada wąskie, meandrujące korytarze o długości 60 metrów i deniwelacji na poziomie -10 metrów. Jej zwiedzenie można polecić osobom zainteresowanym speleologią i posiadającym odpowiedni sprzęt.
Zadziwiający podziemny świat
W pobliżu miejscowości Jaworznia, około dziesięć kilometrów na zachód od Kielc, znajduje się wejście do jaskini o nazwieChelosiowa Jama, która wraz ze znajdującą się obok Jaskinią Jaworznicką tworzy ciąg korytarzy o imponującej długości 3670 metrów, co plasuje ją na dziewiątym miejscu pod względem długości wśród jaskiń w Polsce i na pierwszym miejscu wśród jaskini poza Tatrami. Rozległa sieć korytarzy, bogactwo szaty naciekowej, form krasowych i form powstałych w namulisku sprawiają, że jest to miejsce bezcenne pod względem naukowym. Dlatego też ta trudna technicznie jaskinia pozostaje zamknięta dla ruchu turystycznego.
Prawdziwą gratką dla speleologów jest Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance, o części naturalnej długości 279 metrów i całkowitym zespole pustek przekraczającym 715 metrów. Wzgórze Miedzianki już od średniowiecza eksploatowane było górniczo, ale główne prace prowadzone były przez Austriaków w okresie Królestwa Kongresowego. Po dawnym górnictwie pozostał ciekawy system korytarzy, chodników i sztolni.