Łosień
Dodane przez jankoz dnia Marzec 23 2011 21:55:01
Łosień
Parafia pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Łosieniu
W 1958 r. rozpoczęła się budowa kościoła w Łosieniu, Budowany w trudnych czasach
Kościół, projektowany początkowo jako kaplica, budowano w latach 1958-64, równolegle powstawał samodzielny ośrodek duszpasterski. Niełatwe to były czasy. Nie było prądu, piaszczyste trakty zamiast dobrych dróg, brak życzliwości ze strony władz, brak funduszy. Na Łośnej między Korczynem a Łosieniem nie było nawet mostu...
Obecni parafianie Łosienia należeli do Piekoszowa, Łopuszna, Strawczyna. I z jednej strony było ogromne przywiązanie do sanktuarium Matki Bożej Piekoszowskiej, z drugiej – budowa nowego dużego kościoła w Łopusznie. Wszystkie te okoliczności nie sprzyjały budowie nowej świątyni. – Jednak ks. Janowi Abratańskiemu udało się zjednoczyć ludzi wokół tej idei i rozbudzić poczucie bycia rodziną parafialną Ks. Abratańskiemu pomagała także diecezja (jeździł z kazaniami po parafiach), miał poparcie ze strony bp. Jaroszewicza. Równie gorliwie na rzecz nowego kościoła pracował ks. Józef Wójcik. Piękno wnętrza sprzyja modlitwie. W wystroju łosieńskiego kościoła nie ma nic przypadkowego, ponieważ autorem aranżacji wnętrza od początku do końca była artysta plastyk Izabela Borowska, zmarła w 2007 r. –W ołtarzu głównym pod stylizowanym współcześnie krucyfiksem jest ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, tak ulubiona przez artystkę; w podobnej stylistyce utrzymane są stacje drogi krzyżowej. Jednolity wystrój kościoła odznacza się wyrazistą i czytelną symboliką religijnego przekazu. I tak front stołu ołtarzowego wypełnia przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, na chrzcielnicy jest symbol Ducha Świętego, zaś na ambonce – Baranka. Wszystko to sprzyja klimatowi modlitwy. Ołtarz i celebrujący kapłan są widoczni z każdego miejsca w kościele, co pomaga w koncentracji uwagi ze strony wiernych. Trzeba jeszcze wspomnieć obraz Miłosierdzia Bożego, fundacji łosieńskich parafian, autorstwa Kazimierza Grodziskiego z Sandomierza.
Zmienił się obraz parafii
Zewnętrzny obraz parafialnych wiosek uległ znacznemu przeobrażeniu. To już nie te same domy, nie te same obejścia – ludzie zjeździli trochę świata, chcą żyć lepiej, mieszkać lepiej, kształcić dzieci.
Parafia to tereny dekanatu piekoszowskiego, a sam Łosień jest oddalony od Kielc ok. 20 km, zatem są to okolice niemal podmiejskie, przyszłościowe. Ludzi nie ubywa, młode małżeństwa planują tutaj budować domy, zapuszczać korzenie...
Do parafii liczącej1640 osób należą: Łosień, Łosienek, Łubno, Korczyn, Małogoskie. Dwie szkoły podstawowe funkcjonują w Łosieniu i Korczynie. Miejscowa ludność jest rolnicza z tradycji, niemniej większość mieszkańców pracuje w budownictwie, handlu czy za granicą.
30 maja 2008 r. obchodził 30-lecie posługi proboszczowskiej ks. Stanisława Pasicha w Łosieniu, zaś w 2009 r. Ksiądz Proboszcz świętował jubileusz 50 lat kapłaństwa. Obecnie proboszczem jest ks. Stanisław Król.